חוקר/ת (מחלות עופות)

ייזום הצעות מחקר לקרנות מחקר ישראליות ובין-לאומיות בתחום המעבדתי בהתאם להנחיות הממונים. ייזום, ביצוע וניהול מחקרים וסקרים יישומיים, סיכום תוצאות המחקרים, ניתוח והסקת מסקנות, עריכתם לפרסום והעברתם לממונה. גיוס תלמידי…

להמשך קריאהחוקר/ת (מחלות עופות)