Schneider Children's Medical Center

Registration to the career fair

Career Opportunities

מנהל/ת מעבדת מחקר

אחראי/ת לכלל הפעילות השוטפת המקצועית והניהולית במעבדה פירוט: האחריות המדעית כוללת ייזום, ניהול והנחייה של התחום המדעי, החל מתרגום השאלות הקליניות לשאלות מחקריות והמשך ביישום…
read more and send CV >

מנהל/ת מעבדת מחקר

תיאור התפקיד: אחראי/ת לכ לל הפעילות השוטפת המקצועית והניהולית במעבדה. פירוט: האחריות המדעית כוללת ייזום, ניהול והנחייה של התחום המדעי, החל מתרגום השאלות הקליניות לשאלות…
read more and send CV >

Weizmann Alumni who work here

Contact HR

for sending CV visit the Career Opportunities section and upload resume there