מנהל/ת מעבדת מחקר

בית חולים שניידר

About the company:

למכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בבית חולים שניידר דרוש/ה

Job description:

אחראי/ת לכלל הפעילות השוטפת המקצועית והניהולית במעבדה
פירוט: האחריות המדעית כוללת ייזום, ניהול והנחייה של התחום המדעי, החל מתרגום
השאלות הקליניות לשאלות מחקריות והמשך ביישום הרעיון, התכנון, האנליזה
והאינטרפטציה של התוצאות, בכל המחקרים המבוצעים במעבדה.

Required qualifications:

תכנון, כתיבת והגשת מענקי מחקר.
.(PhD, MSc) הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים במעבדה
• ניהול המחקרים מהפן המדעי והכלכלי וכתיבת מאמרים המסכמים את עבודת המחקר.
• ניהול מחקרים בסיסיים כגון מחקרים פרוטאומיים, מחקר בסיסי בלוחית הגדילה
המשלב טכניקות מחקר מהשורה הראשונה והמעמיד את המעבדה בשורה אחת עם
המעבדות המובילות בעולם במחקר לוחית הגדילה.
• כינון שיתופי פעולה מדעיים עם קבוצות שונות בארץ ובעולם, ניהול מחקרים משותפים
המאפשרים שיתופי פעולה פוריים.
• ניהול כלל האדמיניסטרציה הנדרשת להתנהלות המעבדה ובכלל זה ניהול כוח אדם
)במעבדה ישנם 3 עובד ים ובנוסף סטודנטים מעת לעת(.
• ניהול מחקרי בחיות מעבדה וטיפול בהן, שותפות מלאה בניסוי עצמו.
• ניהול כל תקציבי המעבדה, רכש איסוף הצעות מחיר מהגורמים השונים, השוואה, –
בדיקה עם ספקים שונים לגבי מכשור וחומרים, הזמנות ומעקב אחר ביצוע ההזמנות,
ביצוע התשלומים ועבודה מול הגורמים המשלמים )מור יישום מחקרים, מרכז שניידר
לרפואת ילדים ואוניברסיטת תל אביב(.
• ניהול בטוח של המעבדה לפי נהלי העבודה והבטיחות. העברת השתלמויות לבטיחות –
וגהות ובדיקה של קיום הנהלים במעבדה. הנחיית עובדים חדשים בנהלי הבטיחות.

Job location

פתח תקווה