חוקר/ת (מחלות עופות)

השירותים הווטרינריים

Job description:

ייזום הצעות מחקר לקרנות מחקר ישראליות ובין-לאומיות בתחום המעבדתי בהתאם
להנחיות הממונים.
ייזום, ביצוע וניהול מחקרים וסקרים יישומיים, סיכום תוצאות המחקרים,
ניתוח והסקת מסקנות, עריכתם לפרסום והעברתם לממונה.
גיוס תלמידי מחקר לתארים מתקדמים, הנחייתם וניהול פעילותם המחקרית.
קיום קשרים מדעיים ומערכת של שיתוף פעולה עם אנשי מדע בארץ ובחו"ל
אחריות לביצוע של פעילות אבחונית שוטפת של בדיקות בתחומים שייקבעו עם
הממונה והסמכת שיטות במעבדה.

Required qualifications:

השכלה אקדמית תואר שלישי במדעי החיים
השתלמות פוסט דוקטורט למשך שנה לפחות בגוף מחקרי או אקדמי מוכר.
ניסיון מוכח במחקר ועבודה של 3 שנים בתחום מדעי החיים.

להגשת מועמדות לחצו כאן

Job location

מכון הווטרינרי, בית דגן